Stavební firma

Ing Jindřich Uherík

Systémy managementu

 • Poradenství v oblasti vytvoření a správy systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001
 • Poradenství v oblasti vytvoření a správy systémů environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
 • Poradenství v oblasti vytvoření a správy systémů managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18 001

 

Co nabízíme

 • Projekční a přípravné práce pro projekty staveb pro bydlení
 • Realizace staveb systémem na klíč
 • Realizace veškerých dílčích částí staveb, novostaveb, rekonstrukcí
 • Návrhy a realizace vybavení staveb (odvedení a rozvody vody a jiných médií, systémy chlazení, vytápění a ohřevu vody, elektroinstalace, ozvučení a komunikace, vzduchotechnika, atd.)
 • Návrhy a realizace interiérů (práce obkladačské, truhlářské, podlahářské , malířské, atd.)
 • Návrhy a realizace exteriérů (zemní práce, terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení, okrasné zahrady a ozelenění ploch, závlahy a hospodaření s odpadními vodami)
 • Venkovní a vnitřní rodinné bazény
 • Bourání a demolice, likvidace stavebních odpadů
 • Prodej stavebních materiálů, půjčovna lešení, půjčovna nářadí

Přihlášení