Stavební firma

Ing Jindřich Uherík

Co nabízíme

  • Projekční a přípravné práce pro projekty staveb pro bydlení
  • Realizace staveb systémem na klíč
  • Realizace veškerých dílčích částí staveb, novostaveb, rekonstrukcí
  • Návrhy a realizace vybavení staveb (odvedení a rozvody vody a jiných médií, systémy chlazení, vytápění a ohřevu vody, elektroinstalace, ozvučení a komunikace, vzduchotechnika, atd.)
  • Návrhy a realizace interiérů (práce obkladačské, truhlářské, podlahářské , malířské, atd.)
  • Návrhy a realizace exteriérů (zemní práce, terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení, okrasné zahrady a ozelenění ploch, závlahy a hospodaření s odpadními vodami)
  • Venkovní a vnitřní rodinné bazény
  • Bourání a demolice, likvidace stavebních odpadů
  • Prodej stavebních materiálů, půjčovna lešení, půjčovna nářadí

Přihlášení