Stavební firma

Ing Jindřich Uherík

Systémy managementu

  • Poradenství v oblasti vytvoření a správy systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001
  • Poradenství v oblasti vytvoření a správy systémů environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
  • Poradenství v oblasti vytvoření a správy systémů managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18 001

 

Přihlášení